İÇİNDEKİLER
 • KOAH (Kronik Tıkayıcı Akciğer Hastalığı) Nedir?
 • KOAH Belirtileri Nelerdir?
 • KOAH Tanısı Nasıl Yapılır?
 • KOAH Tedavisi Nasıl Yapılır?
 • KOAH Balon Tedavisi Nedir?

 • KOAH (Kronik Tıkayıcı Akciğer Hastalığı) Nedir? Antalya

  Antalya-KOAH-Tedavisi

  KOAH ( Kronik Tıkayıcı Akciğer Hastalığı ); bronşların kronik olarak daralması demektir. Astım hastalığında da bronşlar daralmıştır. KOAH’ın farkı, daralmanın kalıcı olmasından kaynaklanır. Oysa astım hastası, daralmanın olmadığı dönemlerde rahat nefes alır.

  KOAH’ın en büyük sebebi tütün kullanımı ve uygunsuz koşulllarda iş yaşamıdır (maden işçiliği gibi). Bazen Anadolu’ da yakıt olarak tezek kullanılıyor olması ve bunun dumanına maruz kalmak da KOAH sebebi olur.

  Çeşitli sebeplerle KOAH hastalığına yakalanmış olanlar tedavi için Antalya’da bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gökhan ASAL Kliniğine gelebilirler. Göğüs hastalıkları kliniğimizde KOAH hastalığı tedavisi başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Erken teşhis ve taedavinin çok önemli olduğu KOAH hastalığı tedavisi olmak isteyen hastalarımız, Antalya’da bulunan kliniğimiz ile iletişim kurabilirler.

  KOAH Belirtileri Nelerdir?

  KOAH hastalığının belirtileri, komponent dediğimiz iki bileşenle ifade edilebilir. Bu iki farklı komponent; 1. Kronik Bronşit Komponenti 2. Amfizem Komponentidir.


  Kronik Bronşit Komponenti ön planda olanlarda KOAH belirtileri;

  • Daha kilolu yapıya sahip olma,
  • Hırıltılı solunum yapma,
  • Zor nefes alma,
  • Çok balgamlı öksürüğü olma,
  • Bazen kollar, bacaklar ve yüzde ödem olması olarak tarif edilebilir.

  Amfizemi ön planda olan KOAH belirtileri ise;

  • Daha zayıf olma,
  • Zor nefes alma,
  • Nefes verirken dudakların büzülmesi sayılabilir.

  KOAH hastalarında nefes darlığı belirtisi, öcelikle efor ile başlar. Genelde yol yürürken yaşıtlarından geride kalmaya başlarlar. İlerledikçe nefes darlığı artar ve az efor ile (ev içi yürüme gibi) de şikayetleri olur. İlerleyen dönemde gömlek düğmesi iliklemek dahi zor hale gelir ve hastanın oksijen desteğine ihtiyacı başlar. Sayfa başına dönmek için tıklayınız.

  KOAH Tanısı Nasıl Konur?

  Antalya-KOAH-Tanısı

  hastanın öyküsü, fizik bakısı, akciğer grafisi ve solunum fonksiyon testi ile konulur. KOAH tanısı için Tomografi çekilmesi gerekmez. Ancak birlikte olabilecek akciğer kanseri ya da İPF (İdiopatik Pulmoner Fibrozis), interstisyel akciğer hastalığı ile birlikte respratuar bronşiolit şüphesi varsa, BT yararlı olacaktır.

  Sayfa başına dönmek için tıklayınız.

  KOAH Tedavisi Nasıl Yapılır?

  KOAH tedavisinde de ilk koşul temiz hava solumaktır. Yani sigaranın bırakılması, kirli hava solunacak koşullardan uzaklaşılması ve astımda olduğu gibi iritanlardan uzak kalınmasıdır. Bundan sonra hastalığın hangi evrede olduğuna ve kişiye özel durumlar da göz önüne alınarak tedavisi düzenlenir. Esas olan bronkodilatör (bronş genişletici) ilaçlardır. Bazen nefese çekilen kortizon içerikli ilaçlar da bu tedaviye eklenir.

  KOAH alevlenmelerle seyredebilir. Alevlenmenin en sık nedenleri, enfeksiyonlar ve kalp yetmezliğidir. Bazen de Akciğer Embolisi. Alevlenme döneminde sebebe yönelik tedavi düzenlenir.

  Astımı olan bazı hastalar malesef sigara kullanırlar . Onlarda KOAH olmak daha kolaylaşabilir; astım ve KOAH patolojisi üst üste biner.

  İleri KOAH hastaları, daimi oksijen kullanımına bazen de ev tipi non-invaziv mekanik ventilatöre, bipap cihazına ihtiyaç duyarlar.

  Malesef bu seviyede ömür kısalmıştır.

  Önceleri volüm azaltıcı cerrahi ile KOAH hastalarının kısmen rahatlaması sağlanmaya çalışılırdı. Şimdilerde endobronşial olarak uygulanan ,coil ve valf uygulaması tercih ediliyor. Ancak bunlar sadece ileri KOAH hastaları için, kısmen rahatlamasına yönelik tedavilerdir ve seçili hasta grubuna uygulanır.

  Solunum egzersizleri ve rehabilitasyon programları, KOAH hastaları için yararlı olur.

  Sayfa başına dönmek için tıklayınız.

  KOAH Balon Tedavisi Nedir?

  KOAH hastalığının dünya genelinde artmasının en önemli sebepleri çevre kirliği ve tütün ürünlerinin yaygın kullanımıdır. Bu kadar çok karşılaşılan KOAH hastalığının tedavisi ile ilgili de yeni arayışlar olmaktadır. Genellikle tedavide hastaların nefeslerinin açılmasına yardımcı olan nefes açıcı (bronkodilatör) ve balgam sorununu azaltmak için balgam söktürücü (ekspektoran) kullanılmaktadır. Ayrıca akciğer enfeksiyonlarına karşı antibiyotik tedavisi de uygulanmaktadır. Akciğer ameliyatı ile volüm küçültme ve akciğer nakli söz konusu olmaktadır.

  KOAH için balon tedavisi de kullanılan yöntemlerden birisidir. Bu yöntem sadece uygun KOAH hastalarında kullanılabilmektedir. Daha çok kronik bronşit sonrası oluşan KOAH hastaları balon tedavisinden faydalanabilmektedir. KOAH balon tedavisi, bronkoskop ile akciğer hava yolları yüzeyindeki kalınlaşmış dokunun balon yardımı ile temizlenmesi işlemidir. Bu balon ile temizleme yöntemi, hastanın nefes darlığının ve çabuk yorulma sorunlarının azalmasını sağlar.

  Sayfa başına dönmek için tıklayınız.