Hipersensivite Pnömonisi

Antalya-Hipersensivite-Pnömonisi-Tedavisi

Hipersensivite Pnömonisi, akciğer parankimini ve hava yollarını etkileyen, iltihabi ( mikrobik olmayan ) ve/veya fibrotik ( akciğerin sertleşmesi ) karakterli, bağışıklık sisteminin ( immün sistem ) aracılık ettiği bir akciğer hastalığıdır.

Fibrotik olan ve Fibrotik olmayan şeklinde 2 Fenotipik alt grup vardır.

Akciğer ve hava yollarındaki bu olaylara sebep olan bir antijen vardır ancak her zaman bunu tespit etmek mümkün olmayabilir. Maalesef bu oran %60 dolaylarındadır. O durumda Kriptojenik Hipersensivite Pnömonisi olarak adlandırılır.

İnterstisiyel akciğer hastalığı olduğu düşünülen her hastada, hipersensivite pnömonisi olabileceği de düşünülmelidir. İPF ( İdiopatik Pulmoner Fibrozis ), bağ doku hastalıkları ve diğerleri, ayırıcı tanıda yer alır.

Hastalık akut ( ani ) başlangıçlı, subakut ya da kronik olabilir.

Hastalar genellikle, nefes darlığı ve öksürük yakınması ile gelirler. Nadiren kilo kaybı, grip benzeri bulgular, göğüste sıkışma ya da hırıltılı solunum tarif ederler. Başlangıçta akut ( ani ) ya da sinsi olabilir ve yıllar içinde belirti verebilir. Tekrarlayan ataklar söz konusu olabilir. 65 yaş ve üzeri kişilerde daha sık görülür, ancak genç erişkinde ya da çocukta da olabilir.

Genetik duyarlılık, hipersensivite pnömonisi gelişimine yatkınlık oluşturur.

Bu hastalığa sebep olan 200 farklı antijen saptanmıştır.

Kısaca; mantarlar, bakteriler, akarlar, protozoa ve nematodlar, hayvan proteinleri ( güvercin gibi ), bitki proteinleri, kimyasal maddeler, ilaçlar, metaller ( kobalt, çinko gibi ) olabilir.

Kuş besleyicileri akciğeri, çiftçi akciğeri, malt işçisi akciğeri, oduncu akciğeri, kompost akciğeri, sıva işçisi akciğeri, fırıncı akciğeri, sauna akciğeri, peynir yıkayıcı akciğeri, mantar çalışanları akciğeri, salam üreticisi akciğeri, üflemeli çalgı akciğeri, şeker kamışı akciğeri ( bagassosis ), nemlendirici akciğer, maya tozu alveoliti, rutubet akciğeri, buharlı ütü alveoliti, kürkçü akciğeri, tüy-yorgan akciğeri, akağaç kabuğu hastalığı, ipek böceği yetiştiricisi akciğeri, soya tozu alveoliti, ilaca bağlı hipersensivite pnömonisi, şarap yapanların akciğeri, un tozu alveoliti gibi, karşılaşılan antijene yönelik isimler de verilmiştir.

Tanı için iyi bir sorgulama şarttır ( antijene maruziyet öyküsü detaylı sorgulanmalıdır ) ve multidisipliner bir yaklaşım gerekir. Yani göğüs hastalıkları uzmanı, akciğer radyoloğu ve akciğer patoloğu birlikte olguyu değerlendirirler.

HRCT ( Yüksek Rezolüsyonlu Tomografi ) bulguları, bal ( bronkoalveoler lavaj ) ve transbronşiyal biyopsi, tanı için kullanılabilir. Hipersensivite pnömonisi ( hp ) ile ilişkili antijenlere karşı, serum ıgg testi, potansiyel maruziyetleri tanımlamak amacıyla kullanılabilir. Nadiren tanı için, açık akciğer biyopsisi ya da vats ile biyopsi ihtiyacı olur.

Tedavide esas olan, sebep olduğu bilinen antijenden uzaklaşmaktır. Doktorunuz gerekli görürse; Kortikosteroid, Azatioprin, Siklofosfamid ya da Mikofenolat tedavisi uygulayabilir.

Sayfa başına dönmek için tıklayınız.