Uzman Doktor Gökhan ASAL

1967 Yılında Nazilli’ de doğdu. İlk ve orta öğretimini bölgesel okullarda tamamladıktan sonra , İzmir Atatürk Lisesi’ nde lise eğitimini aldı. Tıp Fakültesini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde , Uzmanlık eğitimini şimdiki adı ile, İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 1998 yılında tamamladı. Uzmanlığından itibaren sırasıyla Alanya Devlet Hastanesi, Andeva Yıldız Hastanesi ve Medstar Antalya Hastanesi’ nde görev yaptı.

Asistanlığı ve uzmanlığı süresince, çeşitli mesleki konularda , çalışma ve olgu bazlı bilimsel yayınlar yaptı. Uzmanlık tezini, KOAH hastalarında periferik nöropatik değişiklikler üzerine tamamladı.

Türk Torax Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Uyku Derneği, Akademik Solunum Derneği, Türk Akciğer Kanseri Derneği, Europan Respiratory Society ( ERS ) üyeliklerinde bulundu. Özellikle çalışma grubu olarak; Astım – Alerji , Enfeksiyon ve Klinik sorunlar konularını seçti.

1996’ da İş Yeri Hekimliği
2005’ de ‘’Radiological Evaluation Of Patients Exposed To Mineral Fibers Course ‘’
2006’ da Pulmoner Rehabilitasyon Ve Kronik Bakım Kursu
2008’ de Uykuder Polisomnografi
2008’ de Akciğer Ve Plevra Maligniteleri Tedavi Yaklaşımında Temel Eğitim Kursu
2009’ da Uygulamalı Yoğun Bakım Kursu
2010’ da İnterventional Bronchoscopy Course ( From Diagnosis To Treatment )
2012’ de Uygulamalı Bronkoskopi Ve Girişimsel Pulmonoloji Kursu
2013’ de Eabıp Endobronchial Ultrasonography Course
2014’ de İleri Girişimsel Bronkoskopi Kursu
2014’ de Combined Wasogbal Meeting
2017’ de İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Radyolojisi Kursu
2018’ de Göğüs Hastalıkları Hekimleri İçin Alerji Kursu Katılım Setifikaları Aldı.

Meslek hayatı boyunca, çok sayıda kongre, sempozyum, seminer ve mesleki toplantılara katıldı.

Çalıştığı kurumlarda kanser ve hematoloji hastalarının akciğer sorunları ile yakınen ilgilendi, bilgi ve tecrube birikimi kazandı.