Antalya-Bronkoskopi-Tedavisi İÇİNDEKİLER
 • Bronskopi Nedir?
 • Hangi Durumlarda Kullanılır ?
 • Kimlere Yapılmaz ?
 • Hangi Durumlarda Risk Daha Yüksektir ?

 • BRONKOSKOPİ NEDİR ?

  Bronkoskopi; bronş ağacının, ucunda ışık olan bir endoskopik alet ile incelenmesi , biyopsi alınması ve bronş içi bazı tedavilerin yapılmasına olanak sağlayan bir yöntemdir. Kullanılan cihazın adı da bronkoskopdur.

  2 çeşit bronkoskop vardır.

  Fleksibl bronkoskop; ucu ışıklı , belli bir açı ile ucu yönlendirilebilir, kısmen elastik bir cihazdır. Mide ve barsak incelemesi için kullanılan endoskopik cihazlara benzer.

  Rijit bronkoskop; sert ve eğilemez bir cihazdır.

  Her iki bronkoskopun kullanım alanları farklılaşmıştır. Bugün en çok kullanılan fleksibl bronkoskoptur.

  Sayfa başına dönmek için tıklayınız.

  HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR ?

  Sıklıkla;

  Uzun süren, klinik ve radyolojik olarak tanısı konulamayan öksürük tanısı amaçlı,

  Ağızdan kan gelmesi durumunda, bazen tanı , bazen de tedavisi amaçlı,

  Açıklanamayan tek taraflı hırıltılı solunum sebebi diğer yöntemlerle ortaya konulamaz ise,

  Bazı radyolojik anormalliklerin, bronş içi nedeni olduğu öngörüsü varsa, bronş içini değerlendirmek amacıyla,

  Hemoptizi ( ağızdan kan gelmesi ) durumunda, hem kanama yerinin tespiti ve değerlendirilmesi hem de kanamanın durdurulması amacıyla,

  Akciğer enfeksiyonlarında mikrobiyolojik örnek almak ya da aynı alanda tekrarlayan enfeksiyon varsa bronş içini değerlendirmek amacıyla,

  Kanser açısından şüpheli ya da pozitif balgam sitolojisi sonucu olup, radyoloji normal ise, bronş içini değerlendirmek amacıyla,

  Nefes borusu ve bronşlara yabancı cisim kaçtığında,

  Yemek borusu ile bronşlar arasında fistül olduğu düşünüldüğünde, bronş içini değerlendirmek ve bazen bronş içinden tedavi yapmak amacıyla,

  Kanser veya fokal ya da yaygın akciğer hastalığı düşünüldüğünde biyopsi amacıyla,

  Mediasten lenf bezi büyümelerinde , bronş ya da ana nefes borusu içinden lenf bezine ulaşarak biyopsi yapmak amacıyla,

  Tanı ya da tedavi amaçlı, bronkoalveoler lavaj ( BAL ) yapmak için,

  Bazen sekresyon, mukus plakları, pıhtı ve nekrotik yapıların temizlenmesi amacıyla,

  Aspire yabancı cisimlerin çıkarılması için,

  Bronkoskopik olarak abse ve bronkojenik kisti drene etmek amaçlı,

  Bazen endotrakeal tüp yerleştirmeyi kolaylaştırmak için,

  Günümüzde kullanım sıklığı artan, bronş içinden lazer, kriyo, elektrokoter, argon plazma uygulamaları için,

  Brakiterapi uygulaması için,

  Çevreden bası ile daralmış bronşu bazen genişletmek ( dilatasyon ) için,

  Stent yerleştirmek için,

  Bazen nefes borusu ya da bronş içindeki lezyonu çıkarmak amaçlı,

  Akciğer transplantasyonu ve bazen akciğer kanseri izlemi amaçlı,

  Yangın durumunda , sıcak ve toksik dumana bağlı, hava yolu hasarını değerlendirmek amacıyla kullanılır.

  Sayfa başına dönmek için tıklayınız.

  KİMLERE YAPILMAZ ?

  Hasta veya hastadan onam alınamayacak bilinç durumu söz konusu ise, hasta yakını işlemin yapılmasını kabul etmiyorsa,

  Ciddi ajitasyon, aktif konvülsiyon, artmış kafa içi basınç söz konusu ise,

  Ağır bronkospazm varsa,

  Stabil olmayan astım varsa,

  Ciddi aritmiler varsa,

  Ağır pulmoner hipertansiyon söz konusu ise yapılmaz.

  Sayfa başına dönmek için tıklayınız.

  HANGİ DURUMLARDA RİSK DAHA YÜKSEKTİR ?

  Hastanın kooperasyonunun düşük olması,

  Yakın zamanda geçirilmiş MI veya kararsız angina İmmünosupresyon varsa,

  Malnütrisyon varlığında,

  Serebrovasküler patoloji , KİBAS , konvülsiyon varsa,

  Ciddi anemi varsa,

  Üremi varsa,

  Pulmoner hipertansiyon varlığında,

  Portal hipertansiyonla birlikte siroz,

  Mekanik ventilasyon gerektiren solunum yetmezliği varsa,

  Ağır anemi , kanama diyatezi , trombositopeni (transbronşiyal biyopsi yapılacak hastalarda ) riski artırır.

  BRONKOSKOPİ; her türlü acil koşulda müdehalenin yapılabileceği , günümüzde hazırlanmış özel bronkoskopi odalarında ya da ameliyathane koşullarında, deneyimli doktor ve personel ile, başarıyla uygulanabilen bir yöntem olarak, akılda kalmalıdır.

  Bronkoskopi sonrası dikkat edilmesi gerekenler ve bronkoskopi ile ilgili diğer merak etdilenler için tıklayın.

  Sayfa başına dönmek için tıklayınız.

  Daha detaylı bilgi için, bizimle iletişime geçebilirsiniz.