Antalya oksuruk Covid-19 belirtisi Tedavisi

Öksürük Covid-19 belirtisi midir? Antalya

  • Öksürük başlıca Covid-19 belirtileri arasında yer almaktadır. Covid-19 kaynaklı öksürüğün; kuru ve balgamlı (kanlı mukus) olmak üzere iki şekilde ortaya çıktığı gözlemlenmiştir.
  • Kuru öksürük, en yaygın Covid-19 semptomlarından birisidir. Covid-19 kaynaklı kuru öksürükte, genelde aynı seyirde devam eden tutarlı, kaba bir ses duyulur. Öksürük ile birlikte genellikle herhangi bir balgam/mukus görülmezken nefes alıp verirken hırıltılı solunum sesi duyulabilir.
  • Kuru öksürük, en yaygın Covid-19 semptomlarından biri olmasına rağmen, Covid-19’a yakalanmış bazı kişilerde balgamlı (mukus) öksürük de görülebilmektedir. Bu durum, öksürüğün Covid-19'dan mı yoksa başka bir göğüs hastalığından mı kaynaklandığını belirlemeyi zorlaştırmaktadır. Öksürük şikayetiniz varsa ve Covid-19'dan şüpheleniyorsanız kliniğimiz ile iletişim kurarak göğüs hastalıkları uzmanımızın muayenesi için randevu oluşturabilirsiniz.

Diğer öksürükler ile COVID öksürüğü arasındaki fark nedir?

  • Kuru öksürükle birlikte yüksek ateş, koku ve tatma hissi kaybı, nefes darlığı, boğaz ağrısı, iştahsızlık, terleme, halsizlik ve kırgınlık gibi semptomlardan bir veya birkaçı daha görülürse Covid-19’dan şüphe edilebilir.
  • Öksürüğün Covid-19 kaynaklı olup olmadığını kesin olarak tespit etmek için test yaptırmak doğru olur.

Öksürüğün sebepleri ve tedavi yöntemleri için tıklayınız

Unutulmaması gereken en önemli husus ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ nedene yöneliktir.